BËHUNI VULLNETAR

Shikoni Projektet tonaPROJEKTET

Rreth nesh

AMAD është themeluar në tetor 2018 si një organizatë joqeveritare, jofitimprurëse e shoqërisë civile. Që nga krijimi i saj, AMAD ka punuar në mënyrë aktive në projekte dhe iniciativa në lidhje me fuqizimin e të rinjve dhe barazinë gjinore. Për zbatimin e projekteve AMAD ka kontraktuar disa nga ekspertët më të mirë kombëtarë dhe ndërkombëtare.

Projektet

Në këtë rubrikë mund të gjeni informacione për projektet që kemi zbatuar dhe aktivitetet tona të ardhshme. Projektet e AMAD-it bazohen në shtyllat e programit të saj: të drejtat e njeriut, të rinjtë, mundësi për të gjitha gjinitë, shëndeti mendor dhe zhvillimi. Klikoni në butonin më poshtë për t’u njohur më shumë me punën tonë.

Misioni

Organizata AMAD synon të frymëzojë dhe të ndajë vlerat për të drejtat e njeriut, demokracinë, fuqizimin e personave me më pak mundësi, advokim dhe ndërgjegjësim, luftimin e diskriminimit dhe vulnerabilitetit, ngritjen e kapaciteteve (veçanërisht për të rinjtë, gratë dhe grupet e margjinalizuara), reagim për përmirësimin e shëndetit mendor.

Çfarë thonë të tjerët për ne

AMAD është një organizatë e vogël në dukje, por që bën një punë të madhe. Mbi të gjitha, vlera e shtuar mbi punën që bën është pozitiviteti dhe përkushtimi në çdo aspekt të aktivizmit.

Është gjithmonë kënaqësi për mua të punoj me AMAD në iniciativa të ndryshme. Ata janë shumë bashkëpunues.

AMAD është duke bërë një punë shumë të vlefshme dhe të rëndësishme. Shkëmbimi i ideve dhe përvojës përmes projekteve të përbashkëta është gjithmonë një pasurim.

Ne nuk e njihnim AMAD-in derisa ata aplikuan në një nga thirrjet tona për grante të vogla me një propozim shumë interesant, duke trajtuar ndikimin e gjuhës së urrejtjes në shëndetin mendor. Ne ishim të lumtur për të mbështetur atë propozim dhe të habitur se si AMAD tejkaloi pritshmëritë dhe shkoi përtej Projektit

Projektet tona

Rritja e kapaciteteve rinore në aftësi të buta dhe digjitale

Ky projekt i përgjigjet si nevojës së të rinjve për motivim…

COL-Colors of Humanity

Projekti “Colors of Humanity” (COL) është një aksion ndërkombëtar…

Fuqizimi i Liderëve të Ardhshëm

Ky projekt synon të përmirësojë mirëqenien dhe zhvillimin…

Feel the Beat

AMAD në projektin “Feel the Beat” arriti sot një marrëveshje…

Dita e Evropës 2022, Vjena/ Europatag 2022, Wien

Promovimi i vlerave të përbashkëta shqiptare-evropiane dhe…

Reagimi për gjuhën e urrejtjes, përmirësim i shëndetit mendor

Advokim në media; technical brief mbi impaktin e gjuhës së…

Gëzojmë dhe festojmë së bashku

Aktivitet për fëmijët e komuniteteve vulnerabël që marrin…

Ne vlejmë

Përfaqësim gjinor dhe përfshirje në proceset e zgjedhore,…

#NukHeshtim për femrat

Video sensibilizuese mbi dinjitetin e femrës dhe shanseve të…

Fëmijët dhe e drejta në drejtësinë për të mitur

– Dhurim librash për bibliotekën e shkollës – Trajnim…

Gati për shkollë që askush të mos mbetet pas

Donatori Tommaso Scattolari  nga “501 strategji për projekte…

I -craft

20 takime argëtuese dhe krijuese në bibliotekën e Njësisë…

Ngritje kapacitetesh

1) Komunikimi dhe ndërveprimi social; 2) Shoqëria civile dhe…

Video-mesazh kundër bullizmit

Realizimi i videos u krye nga vetë vullnetarët e qendrës,…

Më ndihmoni të eci me ju

Fushatë sensibilizuese për personat me spektrin autik. Koncert…

Manifestim “Flutura për fluturat”

Manifestim sensibilizues mbi femrat. U realizua te Pazari i Ri…

Stop bullizmit dhe dhunës seksuale te të miturit

Takime ndërgjegjësuese dhe bashkëbiseduese me nxënës në…

Halloween-i n’lagje

Organizimi i një feste me ëmbëlsira me fëmijët e komunitetit…

Legjislacioni dhe mekanizmat e mbrojtjes ndaj dhunës

AMAD organizoi dhe mbajti 10 tryezat e diskutimit në 10 njësi…

Bëhu heroi i dikujt

Sensibilizim për dhurim gjaku, duke iu përgjigjur fushatës…

Miqtë dhe Partnerët tanë