COL-Colors of Humanity

Projekti “Colors of Humanity” (COL) është një aksion ndërkombëtar që do të zbatohet nga një konsorcium organizatash në katër shtete: Shqipëri, Austri, Bullgari dhe Kosovë. AMAD ka rolin e organizatës drejtuese/koordinator në këtë konsorcium. Projekti është bashkëfinancuar nga BE-ja në kuadër të Programit Erasmus+: Ngritja e Kapaciteteve në fushën e Rinisë.

Projekti “Ngjyrat e Njerëzores” (Colors of Humanity) promovon promovon vlerat e përbashkëta evropiane drejt zhvillimit social në kuadrin e të drejtave të njeriut, kundër diskriminiminit dhe gjuhës së urrejtjes, me fokus të veçantë në çështjet gjinore dhe mundësive të barabarta.

Aktivitetet e COL do të fokusohen në:

  • Fuqizimin e kompetencave të punonjësve rinorë në promovimin e vlerave të BE-së për mosdiskriminimin, tolerancën dhe shoqëritë gjithëpërfshirëse;
  • Mbështetjen dhe ngritjen e kapaciteteve advokuese;
  • Nxitjen e përfshirjes së disa grupeve të interesit në aktivitetet kundër diskriminimit dhe ndërgjegjësimit gjinor;
  • Rritjen e ndërgjegjësimit dhe avokimit kundër gjuhës së urrejtjes.

Ky projekt do të zbatohet për një periudhë 2-vjeçare, duke filluar nga 1 janari 2023 dhe duke përfunduar më 31 dhjetor 2024.

Na ndiqni dhe bëhuni pjesë e rrjetit tonë aktivistësh në AMAD për më shumë mundësi.