Donacionet

Si mund të ndihmoni për aktivitetet tona

AMAD pranon mbështetje financiare nga donatorë privatë dhe sipërmarrje, për të mbështetur organizimin e fushatave dhe nismave të ndryshme, aktiviteteve operacionale dhe administrative, si edhe për zgjerimin e kapaciteteve të organizatës. Kemi ambicie të krijojmë dhe organizojmë më shumë aktivitete që synojnë fuqizimin e të rinjve, kategorive të margjinalizuara, si edhe të grave dhe vajzave, duke i kushtuar një fokus të veçantë atyre me mundësi më të pakta dhe praktikave zhvilluese.

Nëse dëshironi të bëni një donacion për AMAD, mund ta bëni në mënyrat e mëposhtme.

1. Transfertë bankare

Për të dhuruar përmes transfertës bankare, duhet të vizitoni sportelet e Bankës suaj ose përmes applikacionet online bankar që ju zotëroni, ku të rregulloni dhurimin në llogarinë e mëposhtme:

Banka Raiffeisen

në Euro

QENDRA AMAD

IBAN: AL96202110060000000031398319

Llogaria në lekë

QENDRA AMAD

IBAN: AL14202110060000000021398319


Legjislacioni shqiptar parashikon lehtësira dhe përfitime tatimore për personat fizikë dhe juridikë që bëjnë një donacion për një OJQ/OJF. në Organizata që angazhohen për dhënine e një ndikimi në të mirë sociale, publike, në komunitetin e synuar: Në kuadër të përgjegjësisë sociale, donacionet mund të jenë

Për kompanitë donatore dhe qytetarët donatorë

Ligjet për sponsorizimin dhe tatimin mbi të ardhurat.

Produktet
AMAD pranon produkte që janë me jetëgjatësi, me origjinë të provuar dhe plotësojnë standardet e sigurisë të përcaktuara nga legjislacioni shqiptar. Nëse dëshironi të bëni një donacion produkti dhe të bashkoheni në fushatat e shoqatës, ju lutemi na dërgoni email në [email protected] ose na kontaktoni me kontaktet e listuara.

Shërbimet
AMAD ka nevojë për mbështetje në formën e transportit, printimit etj. Nëse dëshironi të mbështesni punën e organizatës, personalisht ose përmes shërbimeve që ofron biznesi juaj, ju lutemi na dërgoni email në [email protected] ose na kontaktoni në kontaktet e listuara.