Klubi i librit për të rritur

📚 Një takim rreth librit u zhvillua në bibliotekën e qytetit të Rrogozhinës me rastin e “Tetorit-Muaji Letërsisë. 📖
Një shprehje thotë se kur lexon një libër jeta ndryshon sepse libri është një mekanizëm që të bën të udhëtosh në kohë dhe në hapësirë.
Kjo tryezë libri mblodhi disa prej intelektualëve të zonës dhe libradashës. Përpos diskutimeve mbi pasionin për literaturën vendase dhe të huaj, disa prej të pranishmëve shfaqën edhe prirjen e tyre në shkrimin letrar.
Ky takim u përmbyll mes entuziazmit për t’u kthyer në takime periodike.
🙌Organizator eventi: Biblioteka Rrogozhine & Gjenerata Rinore Rrogozhine
🥰Përgatiti: Aktivisti rinor Aleks Xhavara & Qendra AMAD / AMAD Center