#NukHeshtim për femrat

Video sensibilizuese mbi dinjitetin e femrës dhe shanseve të barabarta, kundër diskriminimit gjinor.