Ne vlejmë

Përfaqësim gjinor dhe përfshirje në proceset e zgjedhore, në pjesëmarrje aktive të grave dhe vajzave në qarkun e Fierit dhe atë të Dibrës.