Fëmijët dhe e drejta në drejtësinë për të mitur

– Dhurim librash për bibliotekën e shkollës

– Trajnim me mësuesit në zone rurale, në shkollën 9-vjeçare “Haxhi Korra” në fshatin Çerkëz të Njësisë Administrative Zall Herr.