Gati për shkollë që askush të mos mbetet pas

Donatori Tommaso Scattolari  nga “501 strategji për projekte kulturore” ofroi mëngjes dhe mjete shkollore për 20 fëmijë nga familje në vështirësi ekonomike në Tiranë.