I -craft

20 takime argëtuese dhe krijuese në bibliotekën e Njësisë Administrative Nr. 6. Afrimi i fëmijëve të shtresave dhe përkatësive të ndryshme social-ekonomike. Promovim i të drejtave, barazisë, mosdiskriminimit dhe përfshirjes.