Ngritje kapacitetesh

1) Komunikimi dhe ndërveprimi social; 2) Shoqëria civile dhe vendimmarrja qeverisëse; 3) Tregu i punës dhe ekonomia kombëtare e globale; 4) Pse duhet të qëndrojmë dhe punojmë në Shqipëri?; 5) Të rinjtë dhe vullnetarizmi; 6) Ndihma në kategoritë vulnerabil