Video-mesazh kundër bullizmit

Realizimi i videos u krye nga vetë vullnetarët e qendrës, duke u bazuar në përvojat vetjake dhe situatave të përjetuara nga ata vetë. Fuqizimin e të rinjve për të mos u bërë pre e bullizmit si edhe për të mos u bërë bullizues.