Halloween-i n’lagje

Organizimi i një feste me ëmbëlsira me fëmijët e komunitetit rom dhe banorë në rruga “Besa”, Njësia Administrative Nr. 8. Aktivitet argëtues, integrues dhe mosdiskriminues për fëmijët e komunitetit miks të kësaj zone.