Stop bullizmit dhe dhunës seksuale te të miturit

Takime ndërgjegjësuese dhe bashkëbiseduese me nxënës në shkolla 9-vjeçare (“Skënder Çaçi” & “Misto Mame”). Bashkëpunim me  zv.ministrja e Drejtësisë në atë periudhë, Teuta Vodo.