Dita e Evropës 2022, Vjena/ Europatag 2022, Wien

Promovimi i vlerave të përbashkëta shqiptare-evropiane dhe përcjellja e parimeve të së drejtës ishte qëllimi i përfaqësimit të Shqipërisë nga AMAD në Ditë e Evropës 2022 në Vjenë, Austri. Përfaqësimi i Shqipërisë në aktivitetet që promovojnë vlerat dhe integrimin në BE është një ndër katër shtyllat e veprimtarisë së AMAD në kontributin ndaj forcimin të demokracisë, transparencës, shtetit të së drejtës, solidaritetit etj. Përpos aktiviteteve të shumta promovuese dhe lobuese, me stendë të dedikuar në aktivitetin me materiale promovuese, të zhvilluara nën titullin “Europatag 2022” (gjerm. Dita e Evropës 2022), AMAD arriti të kryejë edhe një takimi institucional në Ambasadën Shqiptare në Vjenë, së bashku me organizatën partnere Vienna goes Europe me seli në Vjenë. Në takimin me Ambasadorin z. Roland Bimo, drejtuesja e AMAD znj. Voltiza Prendi paraqiti nevojën për bashkëpunim ndërinstitucional me shoqërinë civile në arritjen e objektivave të përbashkëta në interes të komuniteteve.

Diversiteti, infodemia, integrimi dhe politikat e progresit, roli i institucioneve dhe organizatave joqeveritare ishin disa nga çështjet që diskutuam në takimin.

Qendra AMAD së bashku me Vienna goes Europe vijojnë aktivitetet në sajë të partneritetit tashmë të konsoliduar.