Feel the Beat

AMAD në projektin “Feel the Beat” arriti sot një marrëveshje mirëkuptimi me Institutin e Nxënësve që nuk Dëgjojnë, si kategoria përfituese e këtij projekti novator, i pari i këtij lloji në Shqipëri.

Muzika i ndihmon njerëzit të rrisin besimin në vetvete, i inkurajon të mësojnë rreth emocioneve dhe i ndihmon në zhvillimin e aftësive të shkëlqyera motorike. Shumë njerëz të shurdhër luajnë instrumente muzikore dhe marrin pjesë në aktivitete muzikore çdo ditë. Është një ide e gabuar që ky komunitet nuk mund, ose nuk merr pjesë dhe shijon muzikën në të gjitha format e saj.

Në Shqipëri, në bazë të të dhënave nga INSTAT, janë 39.000 persona me nivele të ndryshme të humbjes së dëgjimit nga shurdhimi i lehtë në të thellë, nga fëmijët me vesh të ngjitur deri tek ata që kanë humbur dëgjimin në një fazë të mëvonshme të jetës.

Muzikantët me humbje të dëgjimit shpesh përdorin dridhjen e instrumentit muzikor ose sipërfaqen me të cilën lidhet, për t’i ndihmuar ata të ndjejnë tingullin që ata krijojnë, kështu që edhe pse mund të mos jenë në gjendje të dëgjojnë ata mund të përdorin dridhjet e shkaktuara nga tingulli muzikor për t’i ndihmuar ata të ‘dëgjojnë’ muzikë.

Rrugëtimin që duam të realizojmë konsiston në disa faza: nga edukimi përmes instrumenteve me përkusion e deri në performim. Pajisja e dridhjeve muzikore është një mënyrë shumë efikase dhe pa duar për të shfrytëzuar këto dridhje shumë të rëndësishme të shkaktuara nga zëri.